Zdravje je dragoceno, vzemimo ga resno

Bioresonančna metoda je veja energetske medicine, ki omogoča iskanje vzrokov za bolezni ter njihovo uspešno odpravljanje, kar privede do samoozdravitve.

Potek bioresonančne terapije


1. pregled

Med bioresonančnim pregledom pacient udobno sedi ali leži, preko prevodnih elektrod na rokah in/ali nogah se lastne informacije telesa prek različnih filtrov usmerijo v bioresonančno napravo, kjer se prek impulznih ojačevalnikov in filtrirnih postopkov izvede diagnostika. Bioresonančna naprava frekvence odčita, izmeri in primerja z normalnimi vrednostmi ter se na ta način oceni trenutno stanje organizma.

2. terapija

Na podlagi pregleda in odčitanih informacij/frekvenc, bioresonančni terapevt ve, kaj organizem obremenjuje oziroma odkrije vzrok. Nato se modificirane lastne informacije telesa usmerijo preko bioresonančne naprave, bodisi skozi separator ali pa se v invertirani obliki vračajo nazaj v telo pacienta. Cilj tera­pije je, da izni­čimo nihajne vplive, ki pov­zro­čajo bole­zni in s tem telesu pomagamo vzpostaviti samoz­dra­vilne moči. Terapevt s tem znatno prispeva k individualnemu, nežnemu zdravljenju pacienta.

Tako pomagamo organizmu, da s pomočjo bioresonance in lastnih moči spet vzpostavi ravnovesje v organizmu.