Zdravje je dragoceno, vzemimo ga resno

Bioresonančna metoda je veja energetske medicine, ki omogoča iskanje vzrokov za bolezni ter njihovo uspešno odpravljanje, kar privede do samoozdravitve.

Kaj je bioresonanca


Bioresonanca sodi med metode, ki temeljijo na izkušnjah, naravnih in fizikalnih zakonih ter spoznanjih kvantne fizike in biofizike.

S pomočjo bioresonance se organizem ponovno uči tistih procesov, ki so mu znani že od prej – v zdravem stanju - in katerih se mora le ponovno spomniti, da bi lahko ponovno vzpostavil harmonijo.

Resonanca je v bistvu harmoničnost, bioresonanca pa je harmoničnost v bioloških sistemih, kot je človek. Kvantna fizika je dokazala, da ima vsaka snov, in tako tudi vsaka celica v telesu, elektromagnetno sevanje in določeno valovno dolžino oz. frekvenco s povsem lastno značilnostjo. Celice v telesu med seboj komunicirajo oz. si preko določenih frekvenc izmenjujejo informacije. V zdravem telesu omenjena izmenjava deluje brez napak, ko pa obremenilne okoliščine načnejo to komunikacijo, posledično pride do organskih sprememb oz. bolezni. Cilj bioresonance je odkriti vzroke, ki povzročajo motnje v organizmu, in jih vrniti v ravnovesje, potrebno za ozdravitev.

Naš organizem vsakodnevno ločuje informacije od vplivov, katerim je izpostavljen, in se mora odločiti, katere so ugodne in katere škodljive. Vse, kar nas obkroža, bodisi da deluje od zunaj bodisi da se vnaša v organizem, prenaša določene informacije in vpliva na harmonijo organizma. Na osnovi teh dejstev so razvili naprave za bioresonančno diagnostiko in terapijo, ki nevtralizirajo organizmu škodljive snovi in neugodne vplive, ugodno vplivajo na zdravje, spravijo organizem v harmonijo in pomagajo njegovim presnovnim procesom.

Načelo bioresonance preprosto igra vlogo »najditelja« in »popravljavca« frekvenčnih področij v telesu.